Naša Facebook stran

V našem zavodu nudimo nevladnim organizacijam naslednje storitve:

 

INFORMIRANJE

novosti s področja delovanja NVO, objave javnih razpisov in vse druge relevantne informacije za delo v NVO so poleg na naši spletni strani na voljo še v naših e-novicah in Facebook strani

 

 

IZOBRAŽEVANJE

področja: strateško načrtovanje, komunikacija, pridobivanje sredstev

 

 

ZAGOVORNIŠTVO

zagovarjanje sprememb zakonodaje in javnih razpisov za bolj optimalne pogoje delovanja NVO, vodenje postopkov izbora predstavnikov NVO v organe občin in regije

 

 

SVETOVANJE in MENTORSTVO

pridobivanje sredstev, pomoč pri pisanju prijav na razpise, pomoč pri izdelavi strategije organizacije, pomoč pri ustanavljanju in zapiranju NVO, osnovno računovodsko svetovanje

 

 

MREŽENJE

spodbujanje partnerstev v lokalnem okolju med nevladnimi organizacijami, javnimi institucijami in gospodarstvom

 

 

POMOČ PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

oddaja prostovoljskega poročila v Ajpes, izdaja e-računov

 

Podatki, ki nam jih morate posredovati, da lahko izstavimo e-račun v imenu vaše NVO: 

- komu izstavljate račun/zahtevek

- številka pogodbe/naročilnice/sklepa

(sken naročilnice nam tudi pošljite, saj jo moramo pripeti k e-računu)

- datum pogodbe/naročilnice/sklepa

- datum opravljene storitve (od-do)

- vrsta storitve (npr. projekt 2022, prireditev ob obletnici društva, izdelava biltena ipd.)

- znesek

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice