Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica v letu 2022

 

Predmet javnega razpisa so obnove sakralnih stavb, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica razglašene za kulturne spomenike.

 

Upravičeni prijavitelji: lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju Občine Sevnica

 

Rok za oddajo: 15.7.2022 

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice