Naša Facebook stran

Četrti maj je mednarodni dan gasilcev in oni so naši heroji. Ščitijo ljudi, živali, lastnino, ki jih ogrožajo požari, poplave, potresi ali druge katastrofe.


Na pomoč jih kličemo pri zelo različnih tehničnih intervencijah in tudi na reševanja bodisi iz globin bodisi višin. Delajo v izredno zahtevnih okoliščinah, in v svojih akcijah so izpostavljeni mnogim škodljivim vplivom: ognju, dimu, strupenim hlapom, kemikalijam in tudi nevarnostim rušenja stavb.


Gasilci delajo podnevi, ponoči, ob praznikih in vikendih, in predvsem dokler delo ni končano. Nekateri so prostovoljci, drugi pa poklicni gasilci.


Da bi svoje poslanstvo čim bolj učinkovito uresničevali, se prostovoljni gasilci organizirajo v prostovoljna gasilska društva (PGD) in prostovoljna industrijska gasilna društva (PIGD), ki so namenjena predvsem gašenju v tovarnah in drugih industrijskih objektih, kjer obstaja velika nevarnost požarov in drugih nesreč.


Prostovoljna društva se nato združujejo v gasilske zveze (nivo občin), le-te pa naprej v regijske svete.


Tako organizirani gasilci predstavljajo velik odstotek nevladnih organizacij, in kot taki vplivajo tudi na preostala področja življenja ljudi v lokalnem okolju. Še posebej je to vidno na podeželju, kjer se skozi članstvo v PGD-jih odvija večina družabnega življenja, medsebojne pomoči ter kulturni in športni razvoj kraja. Na portalu slovenskih prostovoljnih gasilcev so predstavljene vse slovenske prostovoljne gasilske organizacije.


V Posavski regiji PGD-ji delujejo pod okriljem 5 gasilskih zvez: GZ Brežice (32 društev), GZ Krško (26) in GZ Sevnica (15), GZ Radeče (4 društva) in GZ Šmarje pri Jelšah (PGD Bistrica ob Sotli).


Tukaj pa je še nekaj zanimivih strani posameznih prostovoljnih gasilskih društev in zvez v naši regiji:

 

Gasilska zveza Brežice

 

Gasilska zveza Krško

 

Gasilska zveza Sevnica

 

PGD Brežice

 

PGD Kapele

 

PGD Velika Dolina

 

PGD Veliki Kamen

 

PGD Sevnica

 

PGD Prekopa

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice