Naša Facebook stran

Zavod RS za zaposlovanje objavlja Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2018, in sicer za naslednje 3 sklope:
- programov javnih del s področja socialnega varstva,
- programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe, 
- programov javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del.

 

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Sevnica bo izvedel za naročnike in potencialne izvajalce javnih del predstavitev javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2018 v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 8.30 v sejni sobi A Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Predstavitev bo trajala predvidoma do 10. ure.

 

Upravičeni prijavitelji: neprofitni delodajalci

 

Rok prijave: odprto od 10. 11. 2017 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb

 

Stran javnega povabila: javno povabilo

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice