Naša Facebook stran

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

 

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

- Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
- Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
- Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

 

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 11.4.2022 do 12. ure. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice