Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2022.
Rok za oddajo prijav je do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 22.4.2022 do 10.00 ure.

 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene.

 

Odpiranja vlog bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj.

Obseg razpisanih sredstev je 105.000,00 EUR

 

Rok za oddajo: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 22.4.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

Foto: Občina Brežice

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice