Naša Facebook stran

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju je pogoj za kandidiranje na Javnem pozivu za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju, ki ga razpisuje Urad RS za mladino. Kot društvo oziroma zveza društev, lahko pridobite status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju, če imate poleg splošnih pogojev najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta. O podelitvi statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Postopek je brezplačen. Več na tej povezavi.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice