Naša Facebook stran

Februarja je v Čatežu ob Savi potekal posvet regije Posavje o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, ki ga je organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju s Platformo SLOGA. Posvet je bil organiziran v okviru priprave drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030).

 

Prireditev takega posveta je pomembna zaradi vključevanja različnih deležnikov v proces pregleda uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, ki vodi k uresničevanju dobrih praks na lokalni ravni.

 

Iz vrst nevladnih organizacij smo se posveta udeležili tudi Zavod Dobra družba, Zavod Veles in Zveza prijateljev mladine Krško in tako zastopali nevladnike kot vidne, slišane in pomembne akterje. 

 

Osrednji del posveta je bil namenjen razpravi o treh razsežnostih trajnostnega razvoja (socialni, ekonomski ter okoljski) in lokalnih izzivih.

 

Kakšne so bile ugotovitve, preverite v poročilu.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice