Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

 

Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih. Cilj programskega poziva JPP – POM2018 je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2018.

 

Upravičeni prijavitelji: Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na pozivu so naslednji:
- da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev;
- da prijavitelj ni javni zavod;
- da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2017, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti);
- da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2018;
- da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.

 

Rok prijave: 13.11.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice