Naša Facebook stran
Potekel

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

 

Programi javnih del po ZIUOPZP se izvajajo v skladu s potrebami občin, prizadetih zaradi poplav in plazov, na naslednjih področjih, predvidenih z veljavnim Katalogom programov javnih del:

  • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
  • okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
  • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
  • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Upravičeni prijavitelji: neprofitni delodajalec

 

Rok za prijavo: do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice