Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023

 

Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023.

 

Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij (stroški dela, povračila stroškov v zvezi z delom, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki ipd.), in pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, za kritje stroškov gostinskih storitev.

 

Upravičeni prijavitelji: organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, in reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni

 

Rok za prijavo: 13.5.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice