Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 (Odporna in trajnostna regija) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:
 
Prednostna naloga 2: odporna in trajnostna regija
– Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
 
Upravičeni prijavitelji: neprofitne organizacije - pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, trajnostnega razvoja turizma ali povezanih storitev
 
Rok za prijavo: 21.6.2023
 
Stran razpisa: razpis
 
 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice