Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF

 

Finančna produkta LOKALNO PF ter NVO PF po vsebini predstavljata premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Slovenski regionalni razvojni sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

 

Produkt LOKALNO PF je namenjen premostitvenemu financiranju javnih organizacij, produkt NVO PF pa premostitvenemu financiranju neprofitnih zasebnih organizacij.

Finančna produkta sta namenjena premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih javnih organizacij oziroma neprofitnih zasebnih organizacij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

 

Upravičeni prijavitelji: NVO

 

Rok za prijavo: od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice