Naša Facebook stran
Potekel

Ministrstvo za kulturo vabi k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 in 2024

 

Ministrstvo za kulturo v letih 2023 in 2024 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

 

K oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

  • podprogram Kultura: evropske platforme (s priloženim dokazilom o sofinanciranju EU – pogodba ali dogovor), evropske mreže (vodje), evropski projekti sodelovanja, prevodni projekti oziroma kroženje evropskih literarnih del;
  • podprogram Media: vsi razpisi za podprogram Media, z izjemo razpisov za distribucijo;
  • medsektorski sklop: laboratorij za ustvarjalne inovacije, razpisi za novičarske medije (npr. medijska pismenost, medijska partnerstva) in
  • drugi razpisi, kot jih določajo letni delovni programi Ustvarjalna Evropa v zadevnem obdobju (2019–2024).

Upravičeni prijavitelji: tudi NVO

 

Rok za prijavo: roka za prijavo sta 18. april 2023 (za leto 2023) in 18. april 2024 (za leto 2024)

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice