Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti v letih 2023–2024

 

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost. Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

 

Upravičeni prijavitelji: društvo, zveza društev ali drugi nepridobitni pravni subjekt

 

Rok prijave: 31.3.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice