Naša Facebook stran

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa »Hitrejši vstop mladih na trg dela«

 

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 3350 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Vključujejo se lahko osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

 

Upravičeni prijavitelji: pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije

 

Rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice