Naša Facebook stran
Potekel

Sodelovanje pri pripravi Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami

 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo jasno zavezo vlade za krepitev dialoga z nevladnimi organizacijami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju javnih politik. Smernice opredeljujejo načine sodelovanja resornih ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami, obravnavajo izbor predstavnikov nevladnih organizacij v vladnih telesih in opisujejo postopke za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Zato pozivajo zainteresirano javnost k posredovanju predlogov.

 

Rok za oddajo: 12.12.2022

 

Stran predloga: predlog

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice