Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis MGRT za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

 

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge:

  • promocija socialno podjetniške kulture,
  • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
  • povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

Upravičeni prijavitelji: nevladna organizacija kot partner

 

Rok za prijavo: 6.12.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice