Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

 

Predmet javnega razpisa, ki ga razpisuje Ministrstvo za zunanje zadeve, je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in triletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Javni razpis je razdeljen v štiri sklope, in sicer: (1) razvojni projekti v Podsaharski Afriki - trajnostno upravljanje voda kot odziv na COVID-19, (2) razvojni projekt v Belorusiji - razvoj demokracije in gospodarskih priložnosti, (3) razvojna projekta Naše pravice v državah Zahodnega Balkana in Afrike in (4) strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora prijavitelj na primeren in učinkovit način vključiti najmanj enega lokalnega partnerja.

Posamezni prijavitelj lahko v okviru razpisa odda do največ 4 prijave.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za prijavo: 19.3.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice