Naša Facebook stran

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen ustanove je lahko splošnokoristen ali dobrodelen. Pri tem velja, da je namen ustanove splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

 

Krog koristnikov v dobrobit katerih se ustanova ustanavlja, ne more biti poimensko določen ali omejen le na člane družine. Ustanovo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb.


Vir in več informacij: https://www.cnvos.si/nvo-vseved/spletni-vodici/?path=#0#2

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice