Naša Facebook stran

IPA II: Sofinanciranje enega projekta na področju krepitve zmogljivosti ključnih akterjev na področju spodbujanja lokalnega razvoja v Črni gori

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju krepitve zmogljivosti in prepoznavnosti ter zagotavljanja finančne podpore ključnim akterjem na področju spodbujanja lokalnega razvoja v Črni gori.

 

Tematsko je razpis osredotočen na krepitev zmogljivosti akterjev (NVO, mladinskih organizacij, organizacij s področja kmetijstva, pa tudi lokalnih oblasti), ki delujejo na naslednjih področjih:

  • zaposlovanje mladih, še posebej na podeželskih območjih
  • razvoj malih podjetij, zanimivih za mlade, še posebej na podeželju in zapostavljenih območjih
  • socialno podjetništvo, še posebej na podeželju in zapostavljenih območjih
  • inovativne pobude s področja turizma in kulture
  • mladinska participacija in aktivizem mladih na lokalni ravni na različnih področjih
  • vključevanje združenj kmetov v oblikovanje politik s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije

 

Rok za prijavo: 27.6.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice