Naša Facebook stran
Potekel

CERV: Sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin za leto 2023

 

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis »Evropski spomin« za leto 2023.

 

Sofinancirajo se projekti, namenjeni spominjanju ključnih trenutkov v nedavni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov. Prednostno bodo obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Projekti (nacionalni ali mednarodni) morajo naslavljati eno ali več spodaj navedenih prednostnih področij:

  • demokratičen prehod, izgradnja in krepitev družbe, ki temelji na pravni državi, demokraciji in temeljnih pravicah
  • ohranjanje spomina na holokavst, genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu
  • migracije, dekolonizacija in multikulturne evropske družbe
  • evropska integracija

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe javnega in zasebnega prava

 

Rok za prijavo: 6.6.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice