Naša Facebook stran
Potekel

IPA II: Podpora mrežam civilnodružbenih ter medijskih organizacij v Severni Makedoniji

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori mrežam in platformam civilnodružbenih ter medijskih organizacij v Severni Makedoniji.

 

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • krepitev in spodbujanje strukturiranega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami, državnimi institucijami in Evropsko komisijo za pospeševanje sektorskih reform in pristopnega procesa države;
  • krepitev integritete medijev, digitalne pismenosti in novinarskih standardov kakovosti.

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije in mreže CSO s sedežem v Severni Makedoniji, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II

 

Rok za prijavo: 29.11.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice