Naša Facebook stran
Potekel

Globalna Evropa: Izboljšanje sodelovanja EU s ključnimi ciljnimi skupinami in potencialnimi partnerji v Združenem kraljestvu

  

V okviru Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju sodelovanja Evropske unije s ključnimi ciljnimi skupinami in potencialnimi partnerji v Združenem kraljestvu.

 

Prednostna področja tega razpisa za zbiranje predlogov so: - spodbujanje temeljnih vrednot EU, kot so mir, demokracija, vladavina prava, osebne svoboščine, človekove pravice, pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost; - trajnostna okoljska, ekonomska in socialna prihodnost; - boj proti dezinformacijam in etika novih tehnologij; - podpora izvajanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva in Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom.

 

Razpis ima dva sklopa, sklop 1 je osredotočen na mlade, sklop 2 pa na evropske državljane in lokalne skupnosti. V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za oddajo: 11. 7. 2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice