Naša Facebook stran
Potekel

Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je v okviru programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) objavila javni razpis za sofinanciranje:

 

LIFE: Strateški projekti za naravo in strateški integrirani projekti Rok za oddajo: 30. 03. 2023

 

LIFE: Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic Rok za oddajo: 04. 10. 2022

 

LIFE: Tehnična pomoč pri pripravi strateških projektov za naravo in strateških integriranih projektov Rok za oddajo: 08. 09. 2022

 

LIFE: Prehod na čisto energijo Rok za oddajo: 16. 11. 2022

 

LIFE: Pripravljalni projekti, ki naslavljajo zakonodajne in politične prioritete programa Rok za oddajo: 07. 09. 2022

 

LIFE: Narava in biotska raznovrstnost – standardni projekti Rok za oddajo: 04. 10. 2022

 

LIFE: Krožno gospodarstvo in kakovost življenja – standardni projekti Rok za oddajo: 04. 10. 2022

 

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021.

 

Rok za oddajo: od 7.9. do 16. 11. 2022 odvisno od posameznega razpisa

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice