Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Lebanon

 

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Libanonu.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije ter mreže NVO iz držav članic EU in Libanona, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Za prijavitelje iz EU se zahteva partnersko sodelovanje z organizacijo iz Libanona. 

 

Rok prijave: 17.03.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice