Naša Facebook stran
Potekel

CERV: Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji

 

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote 28. oktobra objavila javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja  sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji s tem, da se jim omogoči izražanje mnenj in javna izmenjava mnenj glede vseh področij delovanja Unije.

 

Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij:

  • volitve v Evropski parlament leta 2024
  • vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote
  • inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo
  • boj proti dezinformacijam in medijska pismenost
  • okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav, upravičenih v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Prijavitelj je neprofitna pravna oseba (civilnodružbena organizacija, izobraževalna ali raziskovalna institucija), partnerji pa so lahko tako nevladne organizacije kot javni organi in regionalne oblasti.

 

Rok za prijavo: 10.2.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice