Naša Facebook stran
Potekel

IPA II: Krepitev zmogljivosti in podpora civilnodružbenim organizacijam v Turčiji

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije s podporo nevladnih organizacij s področja človekovih pravic (sklop 1) ter krepitvijo zmogljivosti NVO (sklop 2) v Turčiji.

 

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Turčije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II

 

Rok za oddajo: 28.5.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice