Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

IPA: Civil Society Facility Programme - Montenegro

 

Objavljen je javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter vzpostavljanju vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO v Črni gori.

 

Upravičeni prijavitelji: prijavijo se lahko civilnodružbene organizacije iz Črne gore, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Črne gore

 

Rok prijave: 22.3.2017

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice