Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vlada je 14.5.2020 preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

S preklicem epidemije se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov,  a ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. 

 

Na CNVOS-ovi strani so podrobnejše informacije o oprostitvi socialnih prispevkov, o povračilu nadomestil plač, oprostitvi najemnin ... 

 

Državni zbor pa je 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Tako imenovani tretji paket začasnih ukrepov za odpravo in omilitev posledic epidemije prinaša med drugim tudi nov ukrep delnega subvencioniranja plač. Ukrep omogoča, da delavcu odredite delo s skrajšanim delovnim časom. Zakon že velja, ukrep delnega subvencioniranja plač pa velja od 1. junija 2020. Preverite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice