Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2017

 

Namen razpisa je uresničevanje programskih nalog športa za naslednje vsebine:

  • Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
  • Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
  • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  • Programi športne rekreacije
  • Kakovostni šport
  • Šport invalidov
  • Šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja športnih programov v občini
  • Delovanje športnih društev
  • Športne prireditve
  • Športni objekti

Upravičeni prijavitelji: športna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa 

 

Rok prijave: 9.2.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice