Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij  na tem področju

 

Javni razpis Ministrstva za javno upravo je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo (i) spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja, (ii) krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in (ii) okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

 

SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije

SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij

SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1) ali nacionalni ravni (D2)

SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2)

 

Upravičeni prijavitelji: NVO

 

Rok za prijavo: 15.5.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice