Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023

 

Predmet sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

 

Vsebinska področja iz predmeta razpisa so naslednja: urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja, zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim razvojem oz. prostorskim načrtovanjem in trajnostno gradnjo ter izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.

 

Upravičeni prijavitelji: tudi NVO

 

Rok za prijavo: 20.2.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice