Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

 

Predmet koncesije za SKLOP A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za SKLOP B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Javni službi sta namenjeni potrošnikom.

 

SKLOP A - Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:

  • izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

SKLOP B - Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:

  • primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
  • zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Upravičeni prijavitelji: NVO

 

Rok za prijavo: 6.1.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice