Naša Facebook stran

Javni poziv za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

 

Upravičenci oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami. Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo. Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.

 

Upravičeni prijavitelji: tiski, ki so z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2020, 2021 ali 2022

 

Rok za prijavo: najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice