Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv za obdobje 2022 - 2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni pozivse zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:

  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
  • se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za oddajo: 14.11.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice