Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2022–2023

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov:

a) Izdelava in/ali nadgradnja e-gradiv za (samo)učenje in kombinirano učenje slovenščine na daljavo, prirejenih za različna okolja, starosti, stopnje znanja jezika in ciljne skupine (npr. za slovenske skupnosti, živeče zunaj Republike Slovenije, ali za začetnike, kot so tuji študenti in priseljenci);

b) Vzpostavitev in/ali nadgradnja portala za (samo)učenje slovenskega jezika (e-jezikovni tečaj) za pripadnice in pripadnike slovenskih skupnosti, živečih zunaj Republike Slovenije in/ali za (samo)učenje slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika (e-jezikovni tečaji različnih stopenj);

c) Nadgradnja in vzdrževanje jezikovnih portalov ter njihova promocija; č) Oblikovanje temeljnih in specializiranih priročnikov za slovenski jezik;

d) Digitalizacija analognega zvočnega arhivskega gradiva (urejenih gradivskih zbirk) nesnovne kulturne dediščine.

 

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe, organizacije, zavodi, društva samo v konzorciju

 

Rok za oddajo: 17.5.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice