Naša Facebook stran
Potekel

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2022«

 

Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del, izvirnih avtorskih izborov ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja, humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino.

 

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu

 

Rok za oddajo: 25.4.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice