Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

 

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: - opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici, - osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika, - nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

 

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.

 

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa

 

Rok za prijavo: 18.2.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice