Naša Facebook stran
Potekel

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020

 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.

V projekte v okviru programa Zaposli.me bo Zavod vključil brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejše od 50 let,
  • so vsaj 12 mesecev prijavljene6 v evidenci brezposelnih oseb in stare 30 ali več let,
  • so stare 30 ali več let in imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2),
  • so stare 30 ali več let, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela,
  • so stare 30 ali več let in so prejemnice denarne socialne pomoči,
  • so stare 30 ali več let in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev,
  • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

Upravičeni prijavitelji:  pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih

 

Rok za oddajo: 31.3.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice