Naša Facebook stran

Status socialnega podjetja

 

Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP predvidene pogoje. Socialno podjetje tako ni posebna statusno pravna oblika (kot npr. društvo, zveza društev, zavodi, ustanova, d.o.o.), ampak lahko vsaka od teh pravnih oseb »postane« socialno podjetje.

 

Za »ustanovitev socialnega podjetja« je tako potrebno najprej ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb, ki bo nato zaprosila za pridobitev statusa socialnega podjetja. Oba postopka (to je postopek ustanovitve in postopek pridobitve statusa) je možno sprožiti istočasno, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo, ob sami ustanovitvi presojal tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja.

 

Vir: http://old.cnvos.si/article/id/6406/cid/317

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice