Naša Facebook stran

Pri poročanju podatkov o računu, izdanem v vezani knjigi računov, lahko pride do napake pri vnosu podatkov v Fursovo aplikacijo Mini blagajna.

 

V kolikor se nam zgodi zgornja situacija, ko se v aplikaciji Mini blagajna zmotimo pri poročanju računa, izdanega iz vezane knjige računa, in potrdimo napačne podatke o izdanem računu, Finančna uprava Republike Slovenije svetuje naslednje:


• napačno potrjen račun moramo v celoti stornirati
• ponovno vnesti in potrditi račun s pravilnimi podatki
Pri tem ne gre za knjigovodsko storniranje računa, temveč zgolj za tehnično storniranje napačno poročanega računa zaradi napake pri prepisovanju podatkov iz računa v aplikacijo Mini blagajna ali pa ob poročanju napačnih podatkov o računu.


Kakšen je postopek stornacije napačno potrjenega računa?


• V meniju Poročanje VKR računov v izbirnem seznamu Poslovni prostor izberemo ustrezno oznako poslovnega prostora. V izbirnem seznamu Tip računa izberimo VKR račun (Storno). Kliknimo na možnost Ustvari dokument.
• Odprl se bo obrazec za poročanje podatkov o računu, izdanem iz VKR. V polja s podatki o računu vnesemo iste podatke, kot so bili vneseni pri napačno poročanem računu. Polja, ki so bila tam napačno izpolnjena, morajo biti tudi tukaj napačno izpolnjena. Tudi v polje Številka računa iz VRK se vpiše napačna številka računa.
• V rubriko Podatki o prvotnem računu vpišemo podatke o računu, ki ga storniramo. izbirnem seznamu Vrsta prvotnega računa izberemo Račun iz VKR. V polja Številka računa iz VKR, Serijska številka VKR, Številka seta računa iz VKR, Datum izdaje računa iz VKR vnesemo podatke o prvotnem računu, ki se stornira. V polja vnesemo iste podatke kot v istoimenska polja pod točko 2.
• Pritisnemo gumb Shrani in poročaj.
• V zneskovna polja vnesemo pripadajoče vrednosti z napačno poročanega računa, a pozor, tokrat z negativnimi predznaki.
• Po standardnem postopku vnesemo in potrdimo še pravilne podatke o izdanem računu.

 

Vir: www.saop.si

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice