Naša Facebook stran

V kolikor ste zavezanec za davek in poslujete gotovinsko, sta vam na voljo dva načina: elektronska naprava oziroma računalniški program in knjiga vezanih računov (obstaja sicer nekaj izjem). Tokrat se bomo osredotočili na knjigo vezanih računov.

 

Vsaka knjiga vezanih računov ima svojo serijsko številko, ta je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku. Sestavljena je iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige vezanih računov. »Serijska številka vezane knjige računov se ne sme ponoviti,« je jasno določeno v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov.

 

Identifikacijska oznaka izdajatelja, ki je sestavljena iz niza štirih znakov, in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem. Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka, pomeni pa številko posamezne izdane vezane knjige računov.

 

Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa, in sicer od 01 do 50. Izvrnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko, še predvideva pravilnik. V spodnjem delu obrazcev najdemo podatke o izdajatelju knjige vezanih računov. Ti morajo biti navedeni tako, da je serijska številka knjige jasno razvidna.

 

Knjigo vezanih računov je treba hraniti 10 let


Zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige računov vse od lanskega januarja, morajo v knjigi vezanih računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo, in sicer 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz knjige vezanih računov.

 

Zavezanci morajo pred prvo izdajo računa iz knjige vezanih računov le-to potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije. Tisti, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov. Ostali zavezanci za davek pa morajo knjigo vezanih računov predložiti v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

 

Vir: www.saop.si

 

Vezano na to temo, si lahko še preberete: Vezana knjiga računov ostaja v trajni veljavi, za davčno potrjevanje računov pa na voljo več časa

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice