Naša Facebook stran

Zakon o humanitarnih organizacijah določa pogoje in merila za pridobitev statusa humanitarne organizacije, s pomočjo katerih je mogoče določiti tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

 

Za pridobitev statusa humanitarne organizacije mora društvo ali zveza izpolniti predvsem sledeče pogoje:

 

  • najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravlja humanitarno dejavnost na področju socialnega oz. zdravstvenega varstva
  • v svojem temeljnem aktu ima izrecno imenovano področje, na katerem opravlja pretežni del humanitarne dejavnosti
  • lahko dokaže, da izpolnjuje splošna merila odprtosti delovanja prostovoljnosti in neplačljivosti
  • društvo ima posvetovalno telo, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki za področje, ki bistveno vpliva na humanitarno delovanje društva

O podeljevanju statusa odloča sedemčlanska komisija, ki jo sestavljajo ugledne osebe s področja dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične bolnike ter predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Vir in več informacij: CNVOS

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice