Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

CEI Know-How Exchange Programme (KEP) - ITALY - Call for Proposals 2017

 

V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. Prioritetna področja: evropske integracije, krepitev zmogljivosti in ekonomski razvoj, infrastrukturno načrtovanje in razvoj, kmetijstvo, energija in okolje.

 

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Srbija in Ukrajina). V projektu morata sodelovati institutcija iz države članice SEP, ki je članica EU (prijavitelj), in institucija iz države, ki še ni vstopila v EU.

 

Rok prijave: 29.06.2017

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice