Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Alpine Space Programme 2014–2020: 3rd call for project proposals

 

Objavljen je tretji razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4:

- prioriteta 1: inovativna družba: izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost, krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena;

- prioriteta 2: nizkoogljična družba: vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov, povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport;

- prioriteta 3: življenjski prostor: trajnostna raba naravne in kulturne dediščine, varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov;
- prioriteta 4: dobro upravljanje: razširitev več nivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju.

 

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.

 

Rok prijave: 28.06.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice