Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Haiti

 

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform na Haitiju, pri čemer je razpis osredotočen na pravice otrok.

 

Upravičeni prijavitelji: organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,  nacionalna institucija varuha človekovih pravic. Geografskih omejitev ni, se pa zahteva partnerstvo z organizacijo iz Haitija.

 

Rok prijave: 20.06.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice