Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Civil Society Organisations and Local Authorities in Development AND European Instrument for Democracy and Human Rights - Belarus

 

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij in lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega in demokratičnega vodenja ter družbeno-ekonomskega razvoja v Belorusiji.

 

Upravičeni prijavitelji:

- nevladne organizacije in mreže NVO iz držav članic EU, držav EEA, Belorusije ter drugih držav vzhodnega sosedstva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje;

- lokalne oblasti in ter njihove mreže iz držav članic EU, držav EEA, Belorusije ter drugih držav vzhodnega sosedstva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje;

- organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; 

- neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; 

- nacionalna, regionalna in mednarodna parlamentarna telesa.

 

Rok prijave: 01.06.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice