Naša Facebook stran
Potekel

IPA II, Globalna Evropa: Spodbujanje participatorne demokracije, svobode medijev, dobrega upravljanja in človekovih pravic na Kosovu

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) ter tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja participatorne demokracije, svobode medijev, dobrega upravljanja in človekovih pravic na Kosovu.

 

Razpis je razdeljen v pet sklopov:

sklop 1: boj proti korupciji in podpora reformam pravosodja in javne uprave
sklop 2: spodbujanje kulture za lokalni razvoj
sklop 3: krepitev zmogljivosti na področju energetike in zelenega prehoda
sklop 4: podpora novinarstvu in spodbujanje medijske pismenosti
sklop 5: boj proti diskriminaciji, sovražnemu govoru in nasilju na podlagi spola

 

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta

 

Rok za oddajo: 1.6.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice