Naša Facebook stran
Potekel

Erasmus +: Ključni ukrep 2 - Sodelovanje med organizacijami in institucijam

 


Partnerstva za sodelovanje na področju mladine


Namen ukrepa je sodelujočim organizacijam omogočiti pridobivanje izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja in krepitev njihovih zmogljivosti, omogoča pa tudi izdelavo visokokakovostnih inovativnih rezultatov. Partnerstva so lahko različnih velikosti in obsegov in s tem so skladne tudi njihove aktivnosti. 

 


Ta ključni ukrep podpira:
- partnerstva za sodelovanje, vključno s sodelovalnimi partnerstvi in manjšimi partnerstvi;
- partnerstva za odličnost, vključno s centri poklicne odličnosti, učiteljsko akademijo in ukrepom Erasmus
Mundus;
- partnerstva za inovacije, vključno s koalicijami in v prihodnost usmerjenimi projekti;
- projekte za krepitev zmogljivosti na področju mladine;
- neprofitne evropske športne prireditve.

 

 

Organizacije se lahko v okviru tega ukrepa prijavijo dva različna tipa projektov:

  • sodelovalna partnerstva,
  • manjša partnerstva.

 

Upravičeni prijavitelji: Prijavi se lahko vsaka sodelujoča organizacija, ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt. 

 

Rok za oddajo: 23.3.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice